Pracownicy z Ukrainy – opłacalne w Twoim biznesie!

W ostatnim czasie zauważalna jest tzw. migracja osiedleńcza, co wiąże się z przyjazdem członków rodziny pracownika do kraju, w którym ten pracuje. To korzystne dla polskiej gospodarki, bo wynagrodzenia dawane pracownikowi nie trafiają do kraju jego pochodzenia. Dobrą alternatywą może być więc zatrudnienie w swoim zakładzie pracy w Poznaniu naszego wschodniego sąsiada…

Czytaj więcej