Czym zajmuje się geodeta i kiedy możemy go potrzebować?

Z czym kojarzy ci się praca geodety? Dla wielu osób geodeta trójmiasto to osoba, która mierzy działki budowlane, korzystając z ciekawych urządzeń geodezyjnych. Rzeczywiście, pomiary działek to jedno z głównych zadań geodety, ale nie wszystkie. Dowiedzmy się więcej na ten temat.  

Czym zajmuje się geodeta?  

Jak powiedzieliśmy we wstępie, geodeci rzeczywiście zajmują się pomiarem działek i gruntów i to pod wszelkiego rodzaju inwestycje. Dotyczy to również budowy dróg i autostrad. Ale to nie jest ich jedyne zadanie. Osoby zajmujące owe stanowisko wykonują również mapy do celów projektowych, sporządzają niezbędną dokumentację. Mogą także urządzać tereny rolne lub leśne. Widziałeś kiedyś mapę – papierową lub elektroniczną? Z pewnością tak. Aby stworzyć to przydatne narzędzie potrzebni są właśnie geodeci. Przygotowują oni niezbędne pomiary i gromadzą dane. W zakres zadań geodety wchodzi również prowadzenie ewidencji gruntów czy opis rzeźby terenu i bogactw mineralnych. Przedstawiciele tego zawodu zajmują się również wyceną wartości nieruchomości, na podstawie sporządzonej przez nich dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Kiedy przyda nam się geodeta trójmiasto?

Chcesz wybudować dom? Geodeta trójmiasto będzie ci potrzebny przynajmniej na trzech etapach budowy:

  • przy opracowywaniu projektu budowlanego domu,
  • przed rozpoczęciem prac budowlanych,
  • po zakończeniu budowy.

A może planujesz podzielić lub sprzedać działkę? Również do tego przyda ci się geodeta. Usługi geodezyjne trójmiasto są bardzo zróżnicowane i potrzebne. Kto może zostać geodetą?

usługi geodezyjne trójmiasto

Kto może piastować to stanowisko?

Geodeta jest zawodem, w którym wymaga się zdobycia odpowiednich kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu. Są one ujęte w rozporządzeniu. Uzyskać mogą je osoby, które posiadają odpowiednie, kierunkowe wykształcenie średnie lub wyższe, są niekarane, mają doświadczenie zawodowe i zdolność do czynności prawnych. Jesteś już po szkole? Istnieją szkoły policealne, które również przygotowują do tego zawodu.