Pracownicy z Ukrainy – opłacalne w Twoim biznesie!

W ostatnim czasie zauważalna jest tzw. migracja osiedleńcza, co wiąże się z przyjazdem członków rodziny pracownika do kraju, w którym ten pracuje. To korzystne dla polskiej gospodarki, bo wynagrodzenia dawane pracownikowi nie trafiają do kraju jego pochodzenia. Dobrą alternatywą może być więc zatrudnienie w swoim zakładzie pracy w Poznaniu naszego wschodniego sąsiada…

Zatrudnienie Ukraińca – kilka ważnych wskazówek!

Wiele osób zastanawia się, jak zatrudnić Ukraińca? Zatrudnienie Ukraińca jest niebywale proste, z czego podobna sytuacja dotyczy zatrudnienia wszystkich obywateli pochodzących zza wschodniej granicy Polski (mowa o Ukrainie, Rosji, Aramenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawi). Zatrudnienie pracownika jest wówczas możliwe bez ubiegania się o zezwolenie na pracę, jeśli okres pracy nie wynosi więcej niż 6 miesięcy.

Należy nadto podkreślić, że samo przebywanie Ukraińców na terenie Polski, nie gwarantuje ich zatrudnienia w żadnym dziale roboczym. Jeśli Ukraińcy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na tymczasowy pobyt, by podjąć się pracy będą potrzebowali posiadać zezwolenie na pracę.

Pracodawca jest zobowiązany złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywanej pracy cudzoziemcowi. Pracodawca może otrzymać odpowiedź odmowną, jeśli: kiedykolwiek dopuścił się przestępstw w zakresie zatrudniania cudzoziemców, ze składanych wniosków wynika, że oświadczenie składane przez cudzoziemca będzie wykorzystane w innym celu niż zamierzona praca lub pracodawca nie dopełnił obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. zalega z płaceniem należnych podatków).

Pracownicy z Ukrainy

Owocne skutki współpracy ze wschodnimi sąsiadami

Zatrudnienie obcokrajowca ma swoje szczególnie odczuwalne plusy. Przede wszystkim, pozwala to na zredukowanie kosztów, często zapewnia również wyższą jakość usług oraz odciąża różne działy firmy poznańskiej. Na polskim rynku brak fachowych pracowników w wielu działach pracy. Dotyczy to głównie branży budowlanej, spożywczej i logistycznej. Przy tak dużym defekcie, zatrudnienie Ukraińca jest wspaniałą alternatywą. Proponując odpowiednie i uczciwe warunki pracy oraz nawiązując pozytywną relację z pracownikiem, możemy być pewni owocnej i długotrwałej współpracy. Pracownicy z Ukrainy to świetne rozwiązanie.

Decydując się na podjęcie współpracy z obcokrajowcem należy bardzo starannie sprawdzić, czy oferuje on nam działania na najwyższym poziomie. W pozytywnej perspektywie, zatrudnienie obcokrajowca – w tym przypadku Ukraińca – może wzmocnić słabe strony firmy w Poznaniu, obsługując działy, w których posiada maksymalne doświadczenie w realizowaniu działań ze swojej dziedziny.